FREQUENTLY ASK QUESTION

 

Lahat ba ng mga serbisyo na binibigay ng BGH ang sakop nito?
Hindi, ang telemedicine ay maari lamang ito mapakinabangan ng mga pasyente na hindi agad nangangailangan ng agarang gamutan.
Ano ang mga kaylangan para magamit ang telemedicine?

1. Computer, Tablet o Smartphone na may camera at internet connection

2.

Spoiler title
Hidden content